Překlady z/do češtiny, angličtiny, italštiny, španělštiny i dalších jazyků.
Odborné překlady včetně korektury rodilým mluvčím: právní, ekonomické a finanční překlady pro renomované právní, poradenské a auditorské kanceláře a firmy, srozumitelné překlady technických manuálů, praxe v mnoha oborech.
Soudní (úřední) překlady z/do češtiny, angličtiny a italštiny (včetně vzájemných kombinací) přímo od soudního tlumočníka.

Contact Button

Překlady

Ekonomické, finanční a právní překlady

 • Smlouvy a jiné obchodní listiny
 • Podklady pro zápis do OR (výpisy, plné moci, notářská ověření, apostily apod.)
 • Právní předpisy a normy
 • Podklady k soudním řízením, soudní rozhodnutí
 • Ekonomické analýzy a zprávy, posudky
 • Audit a účetnictví (včetně IAS a US GAAP), výroční zprávy
 • Podklady k výběrovým řízením
 • Problematika EU (nařízení, směrnice, stanoviska, stížnosti a veškeré další související dokumenty).

Technické překlady

 • Automobilový průmysl: normy, certifikace (ISO/TS 16949), systémy kvality (kontrolní plány, FMEA, APQP, PPAP, MSA…)
 • Životní prostředí (ISO 14001, EMAS)
 • Manuály, návody, technická a výrobní dokumentace, například:
  • Lisy, obráběcí stroje, CNC, linky povrchových úprav
  • Dřevoobráběcí stroje
  • Kataforézní lakování
  • Parní kotle, ohřívače oleje, expanzní nádrže
  • Paletizátory
  • Domácí spotřebiče
 • Bezpečnostní listy, materiály související s nařízením REACH
 • Zkušební protokoly, atesty, certifikáty
 • Dřevozpracující průmysl: pilařská výroba, dřevozpracující technologie

Veterinární a humánní medicína

 • Články do prestižních lékařských časopisů
 • Klinické studie, příbalové informace, hodnocení, protokoly
 • Lékařské zprávy, posudky

Architektura a developerské projekty

 • Developerské projekty, projektová dokumentace
 • Prezentace a nabídka nemovitostí k prodeji či pronájmu

Propagace a marketing

 • Vícejazyčné katalogy
 • Prezentační letáky
 • www stránky (rovněž přímo ve formátu HTML)
 • Marketingové informace a průzkumy

Cestovní ruch

 • Historické památky (informační panely pro návštěvníky, sylaby pro průvodce a další)
 • Doprovodné informace (mapy, cyklostezky apod.)
 • Turistické informace a brožury


Mgr. Iveta Pečinková
pecinkova@pecinkova.cz
+420 606 742 950

Profesionální překlady již od roku 1996

Překlady, tlumočení, korektury – kvalita za rozumnou cenu

Moderní překladové nástroje

 

©2012 Mgr. Iveta Pečinková
realizace: Webdesign 4People