Překlady

Odborné a soudní překlady

Ekonomické, finanční a právní překlady

 • Smlouvy a jiné obchodní listiny
 • Výpisy z rejstříku trestů, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z katastru nemovitostí
 • Podklady pro zápis do obchodního rejstříku (výpisy, plné moci, notářská ověření, apostily apod.)
 • Právní předpisy a normy
 • Podklady k soudním řízením, rozsudky a usnesení
 • Ekonomické analýzy a zprávy, posudky
 • Podklady k výběrovým řízením
 • Problematika EU (nařízení, směrnice, stanoviska, stížnosti a veškeré další související dokumenty).

Technické překlady

 • Automobilový průmysl: normy, certifikace (ISO/TS 16949), systémy kvality (kontrolní plány, FMEA, APQP, PPAP, MSA…), servisní manuály, servisní bulletiny, příručky, a to pro osobní i užitková vozidla
 • Environment (ISO 14001, EMAS)
 • Manuály, návody, technická a výrobní dokumentace, například:
  • Lisy, obráběcí stroje, CNC, linky povrchových úprav, lisování za studena
  • Dřevoobráběcí stroje
  • Domácí spotřebiče
 • Bezpečnostní listy, materiály související s nařízením REACH
 • Zkušební protokoly, atesty, certifikáty
 • Dřevozpracující průmysl: pilařská výroba, dřevozpracující technologie

Cestovní ruch

 • Prezentace historických památek
 • Prohlídkové texty pro průvodce a návštěvníky historických i přírodních památek
 • Informační panely pro návštěvníky
 • Popisky k mapám či cyklostezkám
 • Turistické informace a brožury
 • Cestovatelské portály