Právní terminologie

V dubnu uspořádala Komora soudních tlumočníků ČR již tradiční víkendový terminologický seminář, tentokrát na téma věcných práv a jejich překladatelských řešení při převodu do angličtiny. O vysokou úroveň a přínos semináře se postarali zejména přednášející, tj. PhDr. Marta Chromá, Ph.D., vedoucí katedry jazyků na Právnické fakultě UK v Praze, proděkanka PF UK, autorka právnických slovníků a garant doplňkového studia, a rovněž JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., odborný asistent katedry soukromého práva a civilního procesu PF UP, advokát, lektor Justiční akademie a spoluautor komentáře k novému občanskému zákoníku.