Účetní terminologie

V březnu jsem se zúčastnila terminologického semináře pořádaného společností Belisha Beakon k.s. zaměřeného na českou a anglickou terminologii účetních výkazů. Díky skvělému výkonu lektora Roberta Mládka byl seminář velmi přínosný a jistě povede k udržení standardně vysoké kvality mých překladů v této oblasti i jejímu dalšímu zvyšování.