Contact Button

KVALITNĚ

Uvědomujeme si, že srozumitelná komunikace je klíčová nejen v této obtížné době ekonomické krize: špatný nebo nedokonalý překlad dokáže napáchat značné škody a způsobit ztrátu důvěry Vašich klientů či partnerů.
Kvalitní překlad neznamená pouze převést slova ze zdrojového do cílového jazyka. Nezbytně nutná je znalost výchozího jazyka a drobných nuancí, které mohou často zásadně změnit význam překládaného textu. Neméně důležitá je však i perfektní znalost cílového jazyka, včetně všech morfologických, syntaktických i pravopisných zvyklostí. Naše překlady to vše splňují: spolupracujeme se zkušenými a osvědčenými překladateli a rodilými mluvčími. Veškerý překladatelský servis pečlivě koordinuje majitelka firmy Mgr. Iveta Pečinková,jejímž úkolem je nejenom vypracování popř. zadání a následné přeposlání překladu klientovi, ale zároveň zajištění dvojí kontroly interně i externě vznikajících překladů. Heslo „víc očí víc vidí“ v tomto případě platí dvojnásob.

FLEXIBILNĚ

Díky týmu profesionálních překladatelů a zkušených korektorů-rodilých mluvčích jsme schopni flexibilně reagovat na požadavky našich klientů v jimi stanovených termínech. Je-li klient v časové tísni, můžeme nabídnout expresní překlad, který vypracujeme v rozumné lhůtě tak, abychom vyšli vstříc nárokům klienta, ale zároveň neohrozili garantovanou kvalitu výsledného překladu.

ERUDOVANĚ

Průběžné vzdělávání formou účasti na terminologických seminářích, specializovaných jazykových kurzech či pravidelného sledování zahraničního tisku, který výborně odráží jazykový a terminologický vývoj, je samozřejmostí, bez níž se žádný profesionální překladatel neobejde. Více…