Překlady, které usnadní vaši komunikaci se světem.
Překládané jazyky: čeština, angličtina, italština a španělština.
Více než 20 let praxe a zkušeností.
Ekonomické, finanční, právní a technické překlady a korektury, překlady v oblasti humánní a veterinární medicíny, propagační materiály, turistické informace a jiné.
Soudní (úřední) překlady v jazycích angličtina a italština od roku 2000 nejen pro občany a firmy, ale také pro státní organizace a soudy.
Zkušenosti s překlady pro Evropskou komisi.

Contact Button

Proč si pro překlady a tlumočení vybrat nás?

  • Nepřerušená tradice překladů od roku 1996.
  • Lingvistická specializace: čeština, angličtina, italština a španělština.
  • Soudní (úřední) překlady v jazycích angličtina a italština od roku 2000, kdy byla Mgr. Iveta Pečinková jmenována soudním tlumočníkem při KS v Brně. Tyto překlady dodáváme nejen pro občany a firmy, ale také pro státní organizace a soudy.
  • V letech 2003 až 2020 byla Mgr. Iveta Pečinková oficiálním dodavatelem překladů pro Evropskou komisi.

Co klienti nejčastěji oceňují?

  • Postup pro zajištění kvality překladu, který zahrnuje počáteční analýzu textu, vyhledání a prostudování související terminologie, samotný překlad, korekturu a závěrečné kontroly (např. pravopisu, formátu apod.). Je tak zajištěna jednotnost a obsahová i jazyková správnost překladu.
  • Investujeme do dalšího vzdělávání, které je pro zajištění profesionálních překladů naprostou nezbytností.
  • Uvědomujeme si, kolik škody dokáže napáchat špatný překlad, kterému se nepřiměřeně levný překladatel nemůže dostatečně věnovat.
  • Za překlady nejsou účtovány žádné skryté příplatky. Nabídnutá a odsouhlasená cena za překlad je vždy konečná.
  • Žádné příplatky za korekturu rodilým mluvčím.

PŘEČTĚTE SI O NÁS VÍCE…

Začínali jsme již v roce 1996…

V roce 1996 jsem si ještě jako studentka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor anglický jazyk a literatura a italský jazyk a literatura, zřídila živnostenský list na překlady a tlumočení a začala s prvními pokusy o prosazení se v této nelehké branži. Počáteční spoluprací s řadou velkých agentur jsem měla možnost získat bohaté zkušenosti s překlady a tlumočením v nejrůznějších oborech, a vytvořit si tak nezbytný základ pro svoji budoucí profesní činnost.

Rozšiřování týmu…

Postupně jsem si vytvářela vlastní klientelu a zpočátku působila pouze jako samostatná překladatelka. S narůstajícím počtem spokojených klientů a tím počtu zakázek jsem se rozhodla činnost rozšířit a navázat spolupráci s dalšími kolegy a korektory. Díky této strategii Vám mohu zajistit zpracování větších překladatelských projektů.

Své spolupracovníky si pečlivě vybírám, neboť se neustále snažím pokračovat v zavedené tradici své práce: překlady kvalitně, profesionálně a flexibilně. Špatný překlad je totiž nejen negativní vizitkou jeho dodavatele, ale zejména poškozuje klienta a může napáchat značné škody včetně materiálních.

Nezapomínáme ani na průběžné vzdělávání , které je nezbytnou součástí práce každého profesionálního překladatele a tlumočníka. Osobně se pravidelně účastním nejrůznějších terminologických seminářů pořádaných profesními organizacemi, zejména Jednotou tlumočníků a překladatelů ČR a Komorou soudních tlumočníků ČR. Své spolupracovníky si pak nejčastěji vybírám právě mezi kolegy, pro které je aktivní účast na těchto vzdělávacích akcích samozřejmostí.

Současnost…

Překládáme zejména v jazycích čeština, angličtina, italština a španělština, a to v nejrůznějších oborech. Rozsáhlejší zakázky, které vyžadují týmovou práci, jsou koordinovány a realizovány ve spolupráci s týmem profesionálních a osvědčených překladatelů a rodilých mluvčí, kteří mají bohaté zkušenosti v mnoha oborech a jsou pro jednotlivé zakázky pečlivě vybíráni. Výsledkem jsou vysoce kvalitní překlady, vhodné i do tisku, které uspokojí i ty nejnáročnější klienty.

Komu poskytujeme své služby…

Našimi dlouholetými partnery jsou fyzické osoby, malé a střední podniky i nadnárodní společnosti, které působí v nejrůznějších oborech. Překlady v jazycích angličtina a italština, včetně soudního ověření, zabezpečujeme mimo jiné i pro státní organizace, soudy, státní zastupitelství a další subjekty.

V letech 2003 až 2020 byla Mgr. Iveta Pečinková smluvním dodavatelem překladů i pro orgány Evropské unie, zejména Evropskou komisi.


Mgr. Iveta Pečinková
pecinkova@pecinkova.cz
+420 606 742 950

Vysoký standard kvality

Pružnost a konkurenceschopné ceny

Kvalifikovaný tým překladatelů a korektorů

Používání moderních nástrojů

©2012 Mgr. Iveta Pečinková
realizace: Webdesign 4People