Průběžné vzdělávání je nezbytnou součástí práce každého profesionálního překladatele. Jako překladatelka a koordinátorka překladatelských projektů se pravidelně účastním nejrůznějších terminologických seminářů pořádaných profesními organizacemi, zejména Komorou soudních tlumočníků ČR, Jednotou tlumočníků a překladatelů ČR nebo Juridikem – Ústavem pro další vzdělávání právníků při Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Contact Button

Kvalifikace

březen 2020 Daňový seminář pro překladatele a tlumočníky pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (shrnutí daňových povinností za rok 2019 a novinky v daních v roce 2020)
duben 2019 Česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (terminologie kriminalistických oborů, expertiz, zajišťování stop, soudního lékařství apod.)
duben 2018 Česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (terminologie pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a ochrany osobních údajů)
duben 2017 Česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (notářské úkony – listiny sepisované notáři a jejich překlad do angličtiny)
červenec 2016 Týdenní česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (terminologie trestního práva)
duben 2016 Česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (správní právo procesní s důrazem na stavební právo)
duben 2015 Česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (věcná práva podle nového občanského zákoníku a jejich překladatelská řešení)
březen 2015 Česko-anglický terminologický seminář pořádaný společností Belisha Beacon k.s. (terminologie účetních výkazů, lektor: Robert Mládek)
duben 2014 Česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (terminologie nového zákona o obchodních společnostech a družstvech)
červenec 2013 Týdenní česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (terminologie nového občanského zákoníku)
duben 2013 Česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (terminologie nového občanského zákoníku)
červen 2012 Česko-italský terminologický seminář pořádaný Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně (právní nástroje k ochraně práv k duševnímu vlastnictví)
duben 2012 Česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (trestní právo, právní styk s cizinou, činnost ÚOOZ)
červen 2011 Speciální jazykový kurz právnické angličtiny pro soudní tlumočníky při Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Insolvence) 
duben 2011 Česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (rodinné právo, adopce, vymáhání pohledávek) 
únor 2011 Terminologický seminář pořádaný Jednotou tlumočníků a překladatelů ČR, lektor: David Hutchins, Solicitor (Common Law)
listopad 2010 Terminologický seminář pro soudní tlumočníky pořádaný Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně (Terminologie cizineckého práva) 
říjen 2010 Česko-anglický terminologický seminář pro soudní tlumočníky pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (Finanční a účetní terminologie: terminologie výročních zpráv a účetních výkazů) 
říjen 2010 Terminologický seminář pro soudní tlumočníky pořádaný Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně (Změny v souvislosti s novým trestním zákoníkem 
září 2010 Speciální jazykový kurz právnické angličtiny pro soudní tlumočníky při Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (uznávání rozsudků, rozhodčí řízení, duševní vlastnictví) 
duben 2010 Česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (Legal Writing, civilní řízení, procesní terminologie exekučního řízení, insolvenční řízení, rejstříkové řízení, parlamentní a obecní volby) 
březen 2010 Česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (finanční a účetní terminologie, notářské úkony a jejich terminologie) 
květen – červen 2007 Speciální jazykový kurz právnické angličtiny pro soudní tlumočníky při Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (smlouvy, právo společností, insolvence, cenné papíry, EU a procesní právo) 
duben 2007 Česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (duševní vlastnictví, celní terminologie, trestní řízení a trestní právo) 
listopad 2006 Konference na téma „Překlad a tlumočení v mezikulturní komunikaci“ pořádaný v Praze Jednotou tlumočníků a překladatelů a agenturou Channel Crossings
únor 2007 Mezinárodní zkouška ze španělštiny DELE (Nivel intermedio) 
duben 2006 Česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR (autorská práva, právní styk s cizinou, srovnání metod výkladu komunitárního a národního práva) 
2004 Zápis do seznamu soudních tlumočníků registrovaných u Italského velvyslanectví v Praze
2004 Speciální jazykový kurz právnické italštiny pro soudní tlumočníky při Právnické fakultě v Praze (zaměření na italské soukromé právo) 
2003 Přijetí do Jednoty tlumočníků a překladatelů ČR
2002 – 2003 Speciální jazykový kurz právnické angličtiny pro soudní tlumočníky při Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dvousemestrální kurs) 
2001 Přijetí do Komory soudních tlumočníků ČR
červen 2000 Jmenování soudním tlumočníkem Krajským soudem v Brně
říjen 1994 Zkouška TOEFL
1993 – 1999 FFMU Brno, obory anglický jazyk a literatura a italský jazyk a literatura 
červen 1993 Všeobecná státní zkouška z němčiny na Státní jazykové škole v Brně 
1992 – 1993 Intenzívní jazykový kurs angličtiny, jazyková škola Travel 2002 v Brně, zkouška CAE složena v červnu 1993 
1988 – 1992 Gymnázium v Bystřici nad Pernštejnem

Mgr. Iveta Pečinková
pecinkova@pecinkova.cz
+420 606 742 950

Kvalita vyžaduje průběžné vzdělávání
Erudovaný tým
Členství v profesních organizacích

©2012 Mgr. Iveta Pečinková
realizace: Webdesign 4People