Potřebujete vysvětlit některé pojmy? Nevíte, co přesně znamená normostrana, kdy potřebujete soudního tlumočníka, jaké jsou náležitosti soudního (ověřeného) překladu. Tato stránka by vám měla pomoci.
Pokud nenajdete, co hledáte, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám vše obratem vysvětlíme.

Contact Button

Faq

CAT (computer aided translation, tj. počítačem podporovaný překlad)

Jedná se o speciálně vyvinutý moderní software, který pracuje s překladovou pamětí a umožňuje průběžné vytváření terminologických glosářů. Tyto nástroje zajistí dodržování jednotné terminologie a vysokou konzistentnost překladů. Jejich součástí je také řada funkcí (kontrolních nástrojů) pro zajišťování kvality. CAT nástroje nepřekládají za nás, pouze poskytují prostředí a nástroje pro dosažení maximální kvality a konzistence dodávaných překladů.

Konsekutivní (následné) tlumočení

Jedná se o tlumočení, kdy tlumočník obvykle počká, než řečník dokončí větu nebo větný či myšlenkový celek, a teprve poté začíná tlumočit. Podle typu a náročnosti tlumočení používá tlumočník při konsekutivním tlumočení tzv. tlumočnický zápis.

Korektura

Jedná se o gramatickou a stylistickou kontrolu překladu prováděnou rodilým mluvčím daného jazyka.

Normostrana

Normostrana (normovaná strana) představuje 1 800 znaků včetně mezer (tj. 30 řádků x 60 znaků).

Soudní (úřední) překlad?

Soudní (úřední) překlad je překlad vyhotovený soudem jmenovaným tlumočníkem, který je zapsán v seznamu soudních tlumočníků příslušného krajského soudu. Soudní tlumočník svůj překlad spojí s originálem nebo notářsky ověřenou kopií překládané listiny a připojí tlumočnickou doložku (obsahující prohlášení tlumočníka, jeho podpis a otisk kulatého razítka) stvrzující správnost překladu.
Soudní překlady vyžadují například státní orgány, soudy, banky nebo školy.

Soudní tlumočení

Tlumočení, které provádí soudní tlumočník jmenovaný krajským soudem a zapsaný v seznamu soudních tlumočníků příslušného krajského soudu.

Termín dodání

Termín dodání závisí na rozsahu textu. Obvykle se počítá 6–8 normostran na jeden pracovní den, přičemž den přijetí a odevzdání zakázky se nepočítá. Můžete si však dohodnout termín dodání dle vašich potřeb a požadavků.

 


Mgr. Iveta Pečinková
pecinkova@pecinkova.cz
+420 606 742 950

Odborné překlady i tlumočení
Čeština, angličtina, italština, španělština
Soudní ověření
Korektury rodilým mluvčím

©2012 Mgr. Iveta Pečinková
realizace: Webdesign 4People