Potřebujete překlad z angličtiny/italštiny/španělštiny do češtiny nebo z češtiny do angličtiny/italštiny nebo v kombinaci angličtina/italština? Zašlete prosím konkrétní text e-mailem a nabídku obdržíte v nejkratším možném termínu. Každý projekt je jedinečný a má svá specifika.
Nebudete překvapeni žádným skrytým příplatkem.
Korektura rodilým mluvčím v ceně.

Contact Button

ORIENTAČNÍ CENÍK

Překlady
Překlad z češtiny/slovenštiny do cizího jazyka od 430 Kč
Překlad z cizího jazyka do češtiny od 390 Kč
Překlad z cizího jazyka do cizího jazyka od 650 Kč
Příplatky
Soudní (úřední) překlad + 70 Kč/1 NS
Překlad nebo přepis audio nebo videozáznamu + 50 %
  • Ceny jsou uvedeny bez DPH.
  • Základní jednotkou je 1 normovaná strana. Účtuje se minimálně jedna normostrana.
  • Vysvětlení všech pojmů najdete v části FAQ.